đóng góp nè ^^

Go down

đóng góp nè ^^ Empty đóng góp nè ^^

Post by afandeclan369 on 28/4/2010, 17:04

It All Begins With Love
Rain has to fall if the flower is to grow
And the night has to come if the moonlight is to glow

And although my eyes may cry a thousand tears
In the end I\'m sure they\'ll fill with laughter
And if by chance I live a million years
I believe one thing thing will still be true

chorus:
In love I\'ll find the answer
To the question
That is written in my heart
Have faith and it will guide me
On my journey
If I remember from the start
It all begins with love
It all begins with love

The river has to bend on it\'s journey to the sea
And the tide has to turn if the ocean is to breathe

maybe I will search this world a hundred times
Or maybe I\'ll find my dream tomorrow
but somewhere deep within this heart of mine
I believe one thing will still be true

chorus:
In love I\'ll find the answer
To the question
That is written in my heart
Have faith and it will guide me
On my journey
If I remember from the start
It all begins with love
It all begins with love, with love, with love

chorus:
In love I\'ll find the answer
To the question
That is written in my heart
Have faith and it will guide me
On my journey
If I remember from the start
It all begins with love
It all begins with love
It all begins with love
It all begins with love

-== tất cả bắt đầu với tình yêu==-

hoa đã rơi xuống là để sinh sôi
Và đêm đã đến là để thắp sáng

và mặc dù đôi mắt tôi có thể khóc 1 ngàn giọt nước mắt
Cuối cùng tôi chắc chắn rằng họ sẽ đầy tiếng cười
Và nếu tình cờ tôi sống một triệu năm
Tôi tin rằng một điều gì đó sẽ vẫn được thực hiện


điệp khúc:
Trong tình yêu tôi sẽ tìm thấy câu trả lời
Với câu hỏi
Điều đó được viết bằng trái tim tôi
Có niềm tin và nó sẽ hướng dẫn cho tôi
Trên cuộc hành trình của tôi
Nếu tôi nhớ từ đầu
Tất cả bắt đầu với tình yêu
Tất cả bắt đầu với tình yêu

sông có thể uốn cong để tiếp tục đổ ra biển
và thủy thủy triều sẽ quay lại đại dương để thởcó lẽ tôi sẽ tìm kiếm một thế giới riêng trăm lần
Hoặc có lẽ tôi sẽ tìm thấy ước mơ của mình vào ngày mai
nhưng một nơi nào đó sâu trong trái tim của tôi
Tôi tin rằng có một điều vẫn sẽ được thực hiện


điệp khúc:
Trong tình yêu tôi sẽ tìm thấy câu trả lời
Với câu hỏi
Điều đó được viết bằng trái tim tôi
Có niềm tin và nó sẽ hướng dẫn cho tôi
Trên cuộc hành trình của tôi
Nếu tôi nhớ từ đầu
Tất cả bắt đầu với tình yêu
Tất cả bắt đầu với tình yêu, với tình yêu, với tình yêu


điệp khúc:
Trong tình yêu tôi sẽ tìm thấy câu trả lời
Với câu hỏi
Điều đó được viết bằng trái tim tôi
Có niềm tin và nó sẽ hướng dẫn cho tôi
Trên cuộc hành trình của tôi
Nếu tôi nhớ từ đầu
Tất cả bắt đầu với tình yêu
Tất cả bắt đầu với tình yêu
Tất cả bắt đầu với tình yêu
Tất cả bắt đầu với tình yêu


-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
I'LL BE THERE
You and I must make a pact, we must bring salvation back
Where there is love, I'll be there
I'll reach out my hand to you, I'll have faith in all you do
Just call my name and I'll be there

Chorus:
And oh - I'll be there to comfort you,
Build my world of dreams around you, I'm so glad that I found you
I'll be there with a love that's strong
I'll be your strength, I'll keep holding on

Let me fill your heart with joy and laughter
Togetherness, well that's all I'm after
Just call my name and I'll be there
I'll be there to protect you, with an unselfish love I respect you
Just call my name and I'll be there

And oh - I'll be there to comfort you,
Build my world of dreams around you, I'm so glad that I found you
I'll be there with a love that's strong
I'll be your strength, I'll keep holding on

If you should ever find someone new, I know he'd better be good to you
'Cos if he doesn't, I'll be there
Don't you know, baby, yeah yeah
I'll be there, I'll be there, just call my name, I'll be there
(Just look over your shoulders)
I'll be there, I'll be there, just call my name, I'll be there...
Don't you know, baby, yeah yeah

-=-=- TÔI SẼ Ở ĐÓ =-=-=


tôi và em phải làm cho một hiệp ước, chúng ta phải mang ơn cứu độ trở lại
Trường hợp có tình yêu, tôi sẽ ở đó
tay tôi sẽ tiếp cận với tay em , tôi sẽ có niềm tin vào tất cả các em
Chỉ cần gọi tên tôi và tôi sẽ ở đó

Và oh - Tôi sẽ ở đó để an ủi em
Xây dựng thế giới của những giấc mơ của tôi xung quanh em, tôi rất vui mà tôi tìm thấy em
Tôi sẽ có được với một tình yêu đó là sứcmạnh Tôi sẽ được sức mạnh của em, tôi sẽ tiếp tục nắm giữ nó

Hãy để tôi điền vào trái tim của em với niềm vui và tiếng cười
Kết với nhau, cũng đó là tất cả tôi là sau khi
Chỉ cần gọi tên tôi và tôi sẽ ở đó
Tôi sẽ ở đó để bảo vệ em, với một tình yêu không ích kỷ Tôi tôn trọng em
Chỉ cần gọi tên tôi và tôi sẽ ở đó


Và oh - Tôi sẽ ở đó để an ủi em
Xây dựng thế giới của những giấc mơ của tôi xung quanh bạn, tôi rất vui mà tôi tìm thấy em
Tôi sẽ có được với một tình yêu đó là sức mạnh
Tôi sẽ có được sức mạnh của em, tôi sẽ tiếp tục nắm giữ nó

Nếu bạn đã bao giờ nên tìm một người mới, tôi biết anh ấy sẽ tốt hơn là tốt cho em'Cos nếu anh ta không, tôi sẽ có
em không biết đâu , em yêu, yeah yeah
Tôi sẽ ở đó, tôi sẽ được ở đó, chỉ cần gọi tên tôi, tôi sẽ có
(Chỉ cần nhìn qua vai của anh)
Tôi sẽ được ở đó, tôi sẽ được ở đó, chỉ cần gọi tên tôi, tôi sẽ được ở đó ...
em không biết đâu, em yêu, yeah yeah
-=-=-=-=-=-=-=- hết -=-=-=-=-=- =-=
afandeclan369
afandeclan369
Đang nghe "Declan"
Đang nghe

Tổng số bài gửi : 30
Registration date : 2010-04-17

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum